Polityka Prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Serwisu jest:

  WOTORE Sp. z o.o.
  ul. Porcelanowa 23
  40-246 Katowice

  NIP: 9542807583
  REGON: 384287870
  KRS: 0000802189

  zwanym dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych, e-mail: info@wotore.com.
 3. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu Internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępowych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 4. Administrator przetwarza dane w celu:

  Cel Podstawa prawna Czas
  Wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (dalej „Usługi”). art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w caleu dochodzenia rozczeń.
  Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora. Do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosowanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 7. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: info@wotore.com
 8. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu Internetowego. Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępowych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się w plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.
 9. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 10. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 13. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenioszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.